top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין שבתי לוי

חדלות פירעון בהוצאה לפועל

חוק חדלות פירעון החדש שינה את כללי המשחק בכל הנוגע להליך פשיטת רגל, הליך שמאז החלת החוק החדש נקרא הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במסגרת השינויים הרבים שהביא החוק החדש חייבים יכולים לנהל את ההליך בהוצאה לפועל ולא באמצעות בתי המשפט, זאת בתנאי שמדובר ביחיד בעל חוב נמוך. ההוצאה לפועל מנהלת הליכי חדלי פירעון לחייבים ואף מעניקה צו הפטר בסוף התהליך ובכפוף לתנאים.


מי יכול להגיש בקשה לחדלות פירעון בהוצל“פ?


תהליך חדלות פירעון מתאים למי שאינו יכול לשלם את חובותיו במועד. מי שסך התחייבויותיו גבוה מסך הנכסים וההכנסות שלו.


  • ההוצאה לפועל מקבלת את הבקשות החל מסכום חוב של 49,853.2 ש“ח. ניתן להגיש בקשה גם לסכומים נמוכים יותר אך יש לנמק את הבקשה.

  • במקרה של חובות גדולים מהסכום של 149,559.43 יש להגיש את הבקשה אל הממונה על חדלות פירעון ולא ההוצאה לפועל.

  • הסכומים הנ“ל נכונים לשנת 2021.


חדלות פירעון היא אינה דרך להתחמקות מחובות


נסיבות היווצרות החוב וכל אופן ההתנהלות של החייב משחקים תפקיד חשוב בהליך. החוק נועד לסייע לחייבים לשקם את חייהם הכלכליים ואינו רואה מאפשר ניצול לרעה של החוק לצורך התחמקות מחובות שנבעו מהתנהלות לא תקינה.


דוגמה לכך אנו יכולים בתיק הוצאה לפועל 832334-06-20 בו רשם ההוצאה לפועל החליט על ביטול הליך חדלות פירעון עבור חייב שנהג בחוסר תום לב קיצוני. רשם ההוצאה לפועל אף הטיל על החייב תקופות צינון של שנתיים וחצי לצורך הגשת בקשה חדשה.

חלק מחובותיו היו כלפי בעלי דירות בהן התגורר.

לא רק שלא שילם את שכר הדירה אלא גם גרם לדירות נזקים במזיד. חובותיו האחרים היו חובות לרשויות מקומיות וגופים שונים, שפשוט בחר לא לשלם. בטרם הגיש את בקשת חדלות הפירעון הוא קיבל 40 אלף ש“ח מהביטוח הלאומי, בהם יכל להשתמש לפירעון חלק מהחובות אך בחר לרכוש רהיטים ומוצרי חשמל. בהמשך גם התגלה כי נשארו ברשות החייב עשרת אלפים שקלים מתוך הסכום והוא לא העביר אותם לטובת קופת הנשייה.

רשם ההוצאה לפועל קבע כי מדובר בחוסר תום לב ביצירת החובות, אשר גרם נזק מכוון. חוסר תום לב בניהול ההליך, אי דיווח על כספים שברשותו והפרת החלטות שיפוטיות. בעקבות כך בוטל ההליך והוטלה תקופת צינון.


ייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון


הליך חדלות פירעון דורש הגשת מסמכים רבים, שיתוף פעולה מלא עם הממונה על ההליך, עמידה בתנאים והתנהלות בתום לב. אל תיגשו להליך ללא ייעוץ וליווי משפטי. שבתי לוי ושות משרד עורכי דין מתמחה בייצוג חייבים והליכי הוצאה לפועל.Comments


bottom of page