top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין שבתי לוי

זמני שהות שווים

כאשר זוג מחליט להתגרש, ישנם נושאים שונים שעליהם יש להחליט ולהכניסם להסכם הגירושין. במסגרת הנושאים העומדים על הפרק בהליך גירושין יש להגיע גם להסכמות לגבי זמני השהות, מה שכונה בעבר הסדרי ראייה. הכוונה היא לכמה זמן ישהו הילדים עם כל אחד מההורים וכל פרטי ההסדר. ההורים יכולים להגיע להסכמות ביניהם ולאשר אותן בבית המשפט, או שבית המשפט/בית הדין הרבני יחליט עבורם. בית המשפט יבדוק לעומק את טובת הילד בעת קבלת ההחלטה, אך גם אם ההורים הגיעו להסכמות בעצמם יש לצפות כי טובת הילדים היא השיקול המרכזי בהסדר.


זמני שהות שווים ודמי מזונות


חלוקת זמני השהות משפיעה גם על דמי המזונות, במיוחד מאז החלטת בית המשפט העליון (בע“מ 919/15) אשר קבעה שוויון בחובת המזונות בין ההורים החל מגיל 6. פסיקה זו נועדה לתקן מצב שבו אבות שילמו כפל תשלומים; מצד אחד נפסק שעליהם להעביר את דמי המזונות לאם, אך מצד שני הילד שהה במחיצתם מחצית מהזמן והם נשאו בהוצאות באופן ישיר. כיום חישוב המזונות לוקח בחשבון את זמני השהות.


שינוי זמני שהות


ניתן לשנות את הסדרי השהות, אך הדבר נבחן בזהירות. אם ההורים לא הגיעו להסכמה, בית המשפט מכריע בסוגיה. בית המשפט בוחן כיצד שינוי ההסדר ישפיע על המסגרת והיציבות להם הילד נזקק. בדרך כלל בית המשפט יסכים לשינוי במקרה של שינוי מהותי בנסיבות החיים.


בתלה"מ 36871-09-18 מבית משפט לעניני משפחה ראשון לציון, אנו יכולים לראות דוגמה למקרה שבו זמני השהות שונו בהסכמה בין בני הזוג, אך בעקבות השינוי, האב עתר לבית המשפט וביקש לחשב מחדש את דמי המזונות.

למרות התנגדות האם, השופט עובד אליאס קבע כי זהו אכן שינוי נסיבות מהותי. הרחבת זמני השהות לטובתו של האב גרמה לאב להוצאות נוספות ולכן השופט קיבל את הבקשה - דמי המזונות הופחתו מ 4500 ש“ח בחודש ל 1400 ש“ח. השופט הזכיר בפסיקתו את בע“מ 919/15 הקובע כי בעת קביעת סכום המזונות יש להתחשב בצרכי הילדים, הכנסות שני ההורים וזמני השהות.


עומדים בפני גירושין?

מעוניינים להכניס שינוי בהסדרי השהות?

אל תבצעו שום פעולה לפני שתפנו לייעוץ משפטי באמצעות עורך דין לענייני משפחה. שבתי לוי ושות משרד עורכי דין יעניקו לכם סיוע משפטי וליווי אישי בכל הקשור להליכי גירושין, קביעת הסדרי שהות, מזונות וחלוקת רכוש.


Comments


bottom of page