top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין שבתי לוי

הסכמי ממון והסכמי גירושין

הסכם ממון הוא חוזה משפטי בין בני הזוג. הסכם זה נועד לקבוע את היחסים הכלכליים בין שני בני הזוג. ההסכם נותן מענה לאחת הסוגיות המרכזיות במקרה של פרידה - נושא חלוקת הרכוש. במקרים רבים נושא חלוקת הרכוש בעת הגירושין עומד במרכזם של מאבקים משפטיים ממושכים המעמיקים גם את הקרע בין בני הזוג, ובכך משפיעים לרעה על הילדים. הסכם ממון אפשר להסיר את אי הוודאות ולקבוע עקרונות מוסכמים לחלוקת הרכוש למקרה שבני הזוג יחליטו להיפרד.

אולי לא נעים לחשוב על פרידה כאשר בני הזוג נמצאים בתחילת דרכם. אך בפועל הסכם ממון יכול דווקא להפחית את המתחים. הסכמי ממון ניתן לערוך בטרם הנישואין, אך גם במהלך חיי הנישואין עדיין לא מאוחר לפנות לעורך דין לצורך עריכת הסכם ממון.

הסכמי גירושין


בעוד הסכם ממון נוגע רק לפן הכלכלי, הוא יכול להיות במסגרת הסכם גירושין המסדיר את כל תנאי הפרידה. כלומר בני הזוג יכולים לערוך ביניהם הסכם גירושין למקרה שבעתיד יחליטו לסיים את הקשר הזוגי. ישנו יתרון גדול להסכם גירושין הנערך בשלבים מוקדמים. זהו השלב שבו בני הזוג מלאים ברצון טוב והם בשלים לעריכת הסכם הוגן המספק את הצרכים של שני הצדדים.

במסגרת הסכמי גירושין ניתן להגדיר את הסדרי הראייה עם הילדים, נושא המזונות וכמובן גם חלוקת הרכוש.


הסכמי ממון והסכמי גירושין בעלי תוקף משפטי


בהתאם לחוק יחסי ממון יש צורך לאשר את הסכם הגירושין בפני בית המשפט או בית הדין הרבני.

אישור ההסכם נותן לו תוקף משפטי המחייב את שני הצדדים ויש לו תוקף של פסק דין. אך ישנו הבדל משפטי בין הסכם לבין פסק דין, בעוד על פסק דין ניתן בקלות לערער קשה לעשות זאת עם הסכם גירושין.

ישנה הנחה משפטית כי כל הסכמה מבוססת על פשרות הנוגעות לסעיפים אחרים בהסכם ולכן קשה לשנות אותו.


האם ניתן לבטל הסכם ממון


הסכם ממון הוא חוזה וניתן לבטל אותו רק במידה ומתקיימות אחת העילות לביטול חוזה על פי דיני חוזים. למשל עילות לביטול הסכמי ממון והסכמי גירושין יכולות להיות טענות לגבי אי הבנת ההסכם, הטעייה, הסתרת פרטים מהותיים או פגמים פרוצדורליים. הוכחת עילת ביטול ההסכם מוטלת על התובע.


לדוגמה בתמ"ש ק.י נגד ק.א. 203797-95 מבית המשפט לעניני משפחה ת"א נקבע כי יש לבטל את הסכם הגירושין והממון, אשר קיבל תוקף של פסק דין, על פי העילות של עושק, טעות, הטעייה ובשל היותו מנוגד לתקנות הציבור.

במשפט שהתנהל התובע הוכיח כי הנתבעת ניצלה את מצוקותיו הנפשיות בהבטחה כי חתימה על הסכם (המטיב באופן קיצוני לטובת הנתבעת) הוא פתח לחזרה לחיים משותפים.


Comments


bottom of page