top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין שבתי לוי

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה

כאשר מחליטים להתגרש נשאלת השאלה האם לפנות לבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. לא כולם מבינים את הבדלי הסמכויות בין הערכאות השונות ואת הבדלי הגישה השיפוטית בין שתי הערכאות. לכן כתבנו עבורכם מדריך קצר.


מהן סמכויותיו של בין דין רבני


בית הדין הרבני הוא הסמכות היחידה לאשר נישואין או גירושין בישראל (של יהודים).

גם כאשר בני הזוג חתמו על הסכם גירושין בבית המשפט, עדיין יש לבצע את מתן הגט בבית הדין הרבני.

בין הדין הרבני מוסמך לדון בכל הסוגיות הנלוות של הליך הגירושין, בדיוק כמו בית המשפט לענייני משפחה. אך ההבדל הוא שבית הדין הרבני פוסק על פי ההלכה היהודית.


סמכויותיו של בית המשפט לענייני משפחה


בית המשפט אמנם אינו מטפל בגט, אך הוא מוסמך לפסוק בכל ענייני הגירושין הקשורים לחלוקת רכוש, הסדרי ראייה, משמורת על הילדים ומזונות. בית המשפט הוא ערכאה שיפוטית המבוססת על הדין האזרחי וקיימים הבדלים מהותיים במשפט האזרחי לעומת הגישה ההלכתית.


מהו מרוץ סמכויות


מכיוון שניתן לפנות לכל אחת מהערכאות, החוק קובע כי הערכאה שבה הוגשה התביעה היא הערכאה הקובעת ולה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה. אם אחד מבני הזוג פנה לבית הדין הרבני קודם, לא ניתן לפנות לבית המשפט, או להפך. וכך נוצר מרוץ הסמכויות, מי שמקדים ליזום את הגירושין עושה זאת בפני הערכאה שנתפסת עבורו כעדיפה.


ישנה תפיסה בציבור לפיה לנשים עדיף להגיש תביעת מזונות ומשמורת לבית המשפט, מכיוון שהוא מטיב עם האישה לעומת בית הדין הרבני. בפועל המצב יותר מורכב, בעיקר לאור פסיקות שנעשו בשנים האחרונות. כמו למשל פסיקת בית המשפט העליון (בעמ 915) המדברת על מזונות שוויוניים. הפרקטיקה הנכונה תהיה לבחון את נסיבות המקרה עם עורך דין לענייני משפחה ורק אז לקבל את ההחלטה הנכונה.


למי הסמכות במזונות


אם עד היום מרוץ הסמכויות היה עניין מוחלט, פסיקת בית המשפט העליון בשנת 2019 (ע"מ 7628/17) קבעה כי לבתי הדין הרבניים אין סמכות לדון במזונות ילדים, למעט תביעה להשבת הוצאות. בכך נפתחה הדלת להגשת תביעת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה גם כאשר תיק הגירושין נפתח בבית הדין הרבני.


לכל מקרה גירושין יש את המאפיינים שלו. לא ניתן לקבוע כלל אצבע לגבי בחירת הערכאה המתאימה, יש לבחון את המקרה לגופו. התחנה הראשונה בדרך לגירושין היא לא בית דין רבני ולא בית משפט, אלא עורך דין לענייני משפחה. על מנת לקבל ייעוץ אישית אתם מוזמנים לפנות לשבתי לוי ושות משרד עורכי דין.


コメント


bottom of page